ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Οι παρακάτω όροι χρήσης ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της ιστοσελίδας – ηλεκτρονικού καταστήματος που βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmetics-carystea.gr, η οποία εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Ιστοσελίδα». Η Ιστοσελίδα ανήκει στην ατομική επιχείρηση Αλεξάνδρα Νικ. Φραγκοπούλου – Παραγωγή και Εμπορία Φυσικών Καλλυντικών και διακριτικό τίτλο “CARYSTEA NATURAL COSMETICS”, η οποία εδρεύει στην οδό Οδυσσέως & Ελλήνων Αμερικής, στην Κάρυστο Ευβοίας και εφεξής για λόγους συντομίας θα αναφέρεται ως «Επιχείρηση».

Η αποδοχή των παρακάτω όρων χρήσης, αναπόσπαστο μέρος των οποίων αποτελεί η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, λογίζεται ως γενομένη με την είσοδο και την πλοήγηση του επισκέπτη/χρήστη στην Ιστοσελίδα. Η αποδοχή αυτή συνίσταται στη ρητή, ανεπιφύλακτη και αμετάκλητη συμφωνία του προς συμμόρφωση με τους όρους αυτούς. Σε περίπτωση διαφωνίας του χρήστη/επισκέπτη με κάποιον από τους όρους, αυτός οφείλει να διακόψει και να αποφύγει την περιήγησή του/της στην Ιστοσελίδα, ειδοποιώντας σχετικά τον διαχειριστή της. Ο χρήστης υποχρεούται κατά την πλοήγησή του/ της να ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη.