ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (NEWSLETTER)

Η Ιστοσελίδα αποστέλλει newsletters μόνο στους συνδρομητές που έχουν επιλέξει να τα λαμβάνουν και είναι απόλυτα συμβατή με τους κανονισμούς αλληλογραφίας καθώς και με τον κοινοτικό κανονισμό GDPR. Υπάρχει πάντα δυνατότητα διαγραφής του συνδρομητή από τη λίστα παραληπτών (mailing list) των newsletters, η οποία γίνεται μέσω διαδικασίας ελέγχου αυθεντικότητας (το ίδιο ισχύει και για την εγγραφή) της ηλεκτρονικής διεύθυνσης του συνδρομητή (opt–in, opt–out).

Τα emails των συνδρομητών χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την αποστολή και ενημέρωση αυτών μέσω newsletter και για κανέναν άλλο σκοπό. Με τη διαγραφή ενός συνδρομητή από τις λίστες παραληπτών, το email του διαγράφεται οριστικά.

Τα newsletters τα οποία αποστέλλονται στους συνδρομητές με την εγγραφή τους στις λίστες παραληπτών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Ιστοσελίδας και ως εκ τούτου προστατεύονται από τις κείμενες διατάξεις της ελληνικής, κοινοτικής νομοθεσίας καθώς και των διεθνών συμβάσεων. Η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα μη εγγραφής ή διαγραφής χρηστών από τις λίστες παραληπτών.