ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικώς στο 2106043424, μέσω fax στο 2106043424, ταχυδρομικώς στη διεύθυνση Carystea Natural Cosmetics, Οδυσσέως & Ελλήνων Αμερικής, Κάρυστος, Τ.Κ. : 34001, Ελλάδα και ηλεκτρονικά μέσω email: info@cosmeticscarystea.gr ή μέσω της φόρμας που βρίσκεται στην ενότητα Επικοινωνία.

Η Ιστοσελίδα δια μέσου των σχεδιαστών και των διαχειριστών της πραγματοποιεί κάθε δυνατή ενέργεια προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης, ενημέρωσης και βελτίωσης του περιεχομένου της. Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα οργάνωσης και ασφάλειας και εφαρμόζονται οι πλέον ενδεδειγμένοι τεχνικοί μηχανισμοί προστασίας του περιεχομένου, με την επιδίωξη να παρέχεται ένα όσο το δυνατόν ασφαλέστερο περιβάλλον για τους χρήστες, κατ’ εφαρμογή των αντίστοιχων νομοθετικών προβλέψεων. Εντούτοις είναι πάντα ενδεχόμενο να παρουσιαστούν σφάλματα/δυσλειτουργίες/διακοπές στα περιεχόμενα της ιστοσελίδας ή/και να εμφανιστούν ιοί ή άλλο επιβλαβές λογισμικό (malware) είτε στην ιστοσελίδα είτε στον διακομιστή της.