Επιστροφές προϊόντων γίνονται σε περίπτωση που υπάρχει εσφαλμένη αποστολή παραγγελίας με αποστολή άλλων προϊόντων ή ποσότητας αυτών ή προϊόντων με κατεστραμμένη συσκευασία εξολοκλήρου ή εν μέρει, ή αποστολή ελαττωματικού προϊόντος. Επιστροφές προϊόντων γίνονται και σε περίπτωση που ζητηθεί χωρίς αιτιολόγηση από τον πελάτη (αναιτιολόγητη υπαναχώρηση). Στην τελευταία περίπτωση, η επιστροφή γίνεται σε συνεννόηση του πελάτη με την Ιστοσελίδα/Επιχείρηση και κατόπιν γραπτής ενημέρωσής της με πληροφορίες σχετικές με τα εν λόγω προϊόντα.

Προϋποθέσεις επιστροφής ανά περίπτωση

1) Επιστροφές λόγω λάθους στην αποστολή προϊόντων

Σε κάθε αποστολή προϊόντων με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Ιστοσελίδας (σε περίπτωση που αποστέλλονται διαφορετικά προϊόντα από αυτά που έχουν παραγγελθεί ή διαφορετική ποσότητα των παραγγελθέντων) γίνεται επιστροφή της λανθασμένης παραγγελίας και αποστολή της σωστής. Τα κόστη επιστροφής & νέας αποστολής επιβαρύνουν αποκλειστικά την Ιστοσελίδα.

2) Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το προϊόν είναι ελαττωματικό, η επιστροφή του προϊόντος προς αντικατάσταση θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα με τα οποία είχε αποσταλεί (τιμολόγιο/απόδειξη, αριθμός φορτωτικής κλπ.).

Μετά την επιστροφή του ελαττωματικού προϊόντος πραγματοποιείται έλεγχος του προϊόντος αναφορικά με το ελάττωμα που παρατηρήθηκε από τον πελάτη. Εν συνεχεία γίνεται επικοινωνία με τον πελάτη προς ενημέρωσή του. Εάν διαπιστωθεί ότι το ελάττωμα δεν είναι αποτέλεσμα κακής χρήσης, η Επιχείρηση/Ιστοσελίδα οφείλει να το αντικαταστήσει με όμοιό του. Σε καμία περίπτωση δεν επιστρέφονται χρήματα στον πελάτη.

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να επιστρέψει το προϊόν χρησιμοποιώντας την συνεργαζόμενη με την Επιχείρηση εταιρεία Courier χωρίς δική του επιβάρυνση. Σε περίπτωση επιλογής διαφορετικής εταιρείας Courier, τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον πελάτη.

3) Επιστροφή μη ελαττωματικών προϊόντων & Δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης από τον πελάτη

Ο πελάτης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση αγοράς/πώλησης με την Ιστοσελίδα χωρίς να αιτιολογήσει τους λόγους αυτής. Τα προϊόντα μπορούν να επιστραφούν σε χρονικό διάστημα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους με την προθεσμία να ξεκινά από την επόμενη μέρα.

Η δήλωση υπαναχώρησης γίνεται έγγράφως είτε μέσω ταχυδρομείου, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η Επιχείρηση/Ιστοσελίδα υποχρεούται να ενημερώσει ότι παρέλαβε την εν λόγω δήλωση υπαναχώρησης. Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει τα προϊόντα σε χρονικό διάστημα δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα αποστολής της δήλωσης υπαναχώρησης. Σημειώνεται ότι το κόστος αποστολής / επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία επιβαρύνει αποκλειστικά τον πελάτη.

Τα προϊόντα που επιστρέφονται από τον πελάτη θα πρέπει:

Να μην έχουν χρησιμοποιηθεί.

Να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση όπως ακριβώς πριν την πώλησή τους (as new), με τις ασφάλειες αλουμινίου ή χαρτιού να μην έχουν αφαιρεθεί.

Να συνοδεύονται από την πλήρη συσκευασία τους (βάζο/φιάλη, κουτί κλπ.) και χωρίς φθορές/αλλοιώσεις .

Να συνοδεύονται από οτιδήποτε άλλο μπορεί να περιέχεται στη συσκευασία (έντυπο οδηγιών χρήσεως, κλπ.) .

Να συνοδεύονται από την απόδειξη με την οποία εστάλησαν.

Εάν το επιστραφέν προϊόν δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, η Επιχείρηση/Ιστοσελίδα έχει το δικαίωμα να μην αποδεχθεί το προϊόν και συνεπώς να μην το αντικαταστήσει. Σε αυτή την περίπτωση, το προϊόν επιστρέφεται στον πελάτη ως έχει και το κόστος της αποστολής επιβαρύνει τον ίδιο τον πελάτη. Σε περίπτωση που το προϊόν φθαρεί κατά την επιστροφή του στην Επιχείρηση, το κόστος της ζημίας που προκύπτει επιβαρύνει τον πελάτη.

Εάν το προϊόν είχεαρχικά αποσταλεί συνοδευόμενο από δώρο ή δείγμα δωρεάν, ο πελάτης οφείλει να το επιστρέψει στην Επιχείρηση μαζί με αυτό. Στην περίπτωση που αυτό δεν σταλεί, υπολογίζεται η αξία του δώρου και αφαιρείται από αυτή του προϊόντος.