Η Επιχείρηση υποχρεούται σε επιστροφή χρημάτων εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών και κατόπιν παραλαβής των προϊόντων προς επιστροφή. Εάν επιστραφεί το σύνολο της παραγγελίας, η Επιχείρηση υποχρεούται σε επιστροφή του συνόλου των χρημάτων εκτός του κόστους των εξόδων αποστολής. Εάν επιστραφεί μέρος της παραγγελίας, τότε, επιστρέφονται τα χρήματα που αντιστοιχούν στο κόστος των επιστραφέντων προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση, η επιστροφή χρημάτων γίνεται σε τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη, ο οποίος γνωστοποιεί το IBAN στην Επιχείρηση. Σημειώνεται ότι το όνομα του πρώτου δικαιούχου που εμφανίζεται στο λογαριασμό πρέπει να συμπίπτει με αυτό του πελάτη.

Ο πελάτης οφείλει να ακολουθεί τις οδηγίες χρήσης του κάθε προϊόντος οι οποίες αναγράφονται πάνω στην εσωτερική ή εξωτερική συσκευασία αλλά και στην Ιστοσελίδα, στην ενότητα περιγραφής των προϊόντων. Η λανθασμένη χρήση τους και οι τυχόν συνέπειες αυτής, οφείλονται αποκλειστικά στις μη ενδεδειγμένες επιλογές του πελάτη.

Σε περίπτωση που τα προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα, χρησιμοποιημένα, χωρίς την ταινία ασφαλείας και χωρίς την υπαιτιότητα της εταιρείας, η Ιστοσελίδα διατηρεί το δικαίωμα να αξιώσει αποζημίωση από τον πελάτη. Το ύψος της εν λόγω αποζημίωσης καθορίζεται από την κατάσταση των προϊόντων.