Ο επισκέπτης/Χρήστης μπορεί να αποθηκεύει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν και που θέλει να παραγγείλει στο «Καλάθι Αγορών» στο οποίο τα προϊόντα περαμένουν μέχρι την αποχώρηση του Χρήστη από την Ιστοσελίδα. Σε περίπτωση που ο Χρήστης εισέρχεται μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στην Ιστοσελίδα και μέσω αυτού αποθηκεύει προϊόντα προς αγορά, αυτά παραμένουν εκεί μέχρι να ολοκληρωθεί η αγορά τους ή να διαγραφούν εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος. Εάν επίσης, προστεθούν προϊόντα στο «Καλάθι Αγορών» από το Χρήστη και στη συνέχεια γίνει σύνδεσή του μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στην Ιστοσελίδα, τα περιεχόμενα του «Καλαθιού Αγορών» πριν τη σύνδεση ενώνονται με αυτά κατόπιν σύνδεσης αυτόματα.