Όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην Ιστοσελίδα διέπονται από τους Όρους Χρήσης και τους παρόντες όρους χρήσεις πωλήσεων. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με κάποιο από αυτά τα προϊόντα είναι διαθέσιμη στη σελίδα προϊόντων. Οι παρεχόμενες στην Ιστοσελίδα πληροφορίες είναι αποκλειστικά ενημερωτικής φύσεως. Ο χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι η παρουσίαση των προϊόντων δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό. Κατά την περιγραφή των προϊόντων στην Ιστοσελίδα, η Επιχείρηση προσπαθεί να είναι όσο πιο ακριβής γίνεται. Πλην όμως, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν εγγυάται ότι οι περιγραφές των προϊόντων ή άλλο περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα είναι πάντοτε ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα ή ότι δεν περιέχουν λάθη. Η Ιστοσελίδα, επίσης, δεν ευθύνεται και δεν εγγυάται για την απόλυτη ακρίβεια της απεικόνισης των χρωμάτων των προϊόντων στην οθόνη του υπολογιστή των Χρηστών.

Τα προϊόντα παρουσιάζονται «ως έχουν» και η Επιχείρηση δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους εκτίμησης του χρήστη ως προς τα χαρακτηριστικά τους, πλην των νομίμων εξαιρέσεων. Η Ιστοσελίδα διατηρεί κάθε δικαίωμα προς τροποποίηση, αφαίρεση ή συμπλήρωση της γκάμας των προϊόντων οποτεδήποτε και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση. Η Ιστοσελίδα ευθύνεται μόνο σε περίπτωση παράδοσης ελαττωματικών προϊόντων και δεσμεύεται με αντικατάστασή του.