Ο Χρήστης υποχρεούται κατά την πλοήγησή του να ενεργεί πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη. Η ευθύνη για το περιεχόμενο των συναλλαγών ανήκει αποκλειστικά σε εκείνον. Η εταιρεία μας δεν ασκεί κανένα είδος διόρθωσης ή παρέμβασης στα δεδομένα που μεταφέρει. Ο Χρήστης οφείλει να συμπληρώνει σωστά τα εξής πεδία : όνομα, επώνυμο, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και email, στις on-line φόρμες επικοινωνίας.

Η Ιστοσελίδα δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε βλάβη ή/και κάθε άλλη αρνητική συνέπεια που μπορεί να προκύψει από την πρόσβαση στην Ιστοσελίδα ή/και τη χρήση των πληροφοριών και των τυχόν υπηρεσιών που παρέχονται σε αυτό. Το σύνολο του περιεχομένου παρέχεται «ως έχει». Δεν υπάρχει καμία εγγύηση εκ μέρους της Ιστοσελίδας ότι οι σελίδες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπές και σφάλματα ή ότι τα σφάλματα αυτά θα διορθώνονται. Επιπρόσθετα ουδεμία εγγύηση υπάρχει από πλευράς της Επιχείρησης πως οποιαδήποτε άλλη συνδεόμενη ιστοσελίδα ή οι servers μέσω των οποίων αυτή γίνεται διαθέσιμη, σας παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλα επιζήμια αρχεία. Ως εκ τούτου δεν υπάρχει καμία αξίωση οικονομικής ή άλλη φύσεως για επανόρθωση ζημιάς που προέκυψε από τους ανωτέρω λόγους, ενώ το κόστος βαραίνει σε κάθε περίπτωση τον ίδιο τον επισκέπτη/χρήστη ο οποίος προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων και προϋποθέσεων και/ή της παρούσας σύμβασης πώλησης από απόσταση (online sale agreement) και/ ή της ηλεκτρονικής πληρωμής .

Όλα τα προϊόντα που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα υπόκεινται αποκλειστικά και μόνο σε εφαρμοστέες ρητές εγγυήσεις. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αρνούμαστε άλλες εγγυήσεις οποιασδήποτε φύσης.

Διευκρινίζεται ότι το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας είναι εμπορικό και όχι ενημερωτικό. Συνεπώς, ο χρήστης δε μπορεί να βασίζει την οποιαδήποτε συμπεριφορά του σε πληροφορίες που περιλαμβάνονται σε αυτό ενώ η Ιστοσελίδα δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια πληροφορία που έχει αναρτηθεί σε αυτή αποδειχθεί ανακριβής. Ο χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι η παρουσίαση των προϊόντων δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τον ιατρό ή τον φαρμακοποιό.

Η Ιστοσελίδα στο πλαίσιο των συναλλαγών της μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή καθυστέρηση εκτέλεσής τους. Επιπλέον, δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει για τη διαθεσιμότητα ή μη τον πελάτη. Όλα τα προϊόντα που διατίθενται στην Ιστοσελίδα διέπονται από τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ως αναπόσπαστο τμήμα αυτών. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τα προϊόντα είναι διαθέσιμη στη σελίδα προϊόντων.

Κατά την περιγραφή των προϊόντων στην Ιστοσελίδα, η Επιχείρηση προσπαθεί να είναι όσο πιο ακριβής γίνεται. Πλην όμως, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν εγγυάται ότι οι περιγραφές των προϊόντων, τα χρώματα ή άλλο περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα είναι πάντοτε ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα ή ότι δεν περιέχουν λάθη.

Τα προϊόντα παρουσιάζονται «ως έχουν» και η Επιχείρηση δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους εκτίμησης του χρήστη ως προς τα χαρακτηριστικά τους, πλην των νομίμων εξαιρέσεων. Η Επιχείρηση διατηρεί κάθε δικαίωμα προς τροποποίηση, αφαίρεση ή συμπλήρωση της γκάμας των προϊόντων οποτεδήποτε και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση.

Σε καμία περίπτωση η Ιστοσελίδα δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.